head Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów www.castor.pl oraz www.castorland.pl jest Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łokietka nr 119, kod pocztowy 31-263, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110603, NIP 6760010929, REGON 350212780.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

a) niezbędnym do realizacji umowy z klientami (art. 6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),

b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Castor (art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie określonych danych uniemożliwi realizację zamówienia klienta.

Dane osobowe udostępnienia się dostawcom usług, z których korzysta Administrator Danych Osobowych wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych z klientami.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Zgodę na informowanie o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Castor może być cofnięta w każdym czasie. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do  swoich danych  osobowych,  ich  sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też jej prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do ich przenoszenia. Jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator Danych Osobowych i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator Danych Osobowych i jakie mogą być podnoszone wobec niego.  

Gromadzenie informacji. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz informacji w formie anonimowych statystyk odwiedzin. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łokietka nr 119, kod pocztowy 31-263, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110603, NIP 6760010929, REGON 350212780.

Gromadzenie danych w tzw. logach Niektóre parametry techniczne wszystkich odwiedzin na naszej stronie WWW są rejestrowane w specjalnych plikach (tzw. logach). Dane, które są rejestrowane to:

data odwiedzin,

publiczny numer IP odwiedzającego komputera,

informacje o błędach połączenia,

informacje o przeglądarce użytkownika.

Gromadzone dane wykorzystywane są wyłącznie do monitorowania pracy strony internetowej i identyfikowania ewentualnych problemów lub działań niedozwolonych, a także w celu przeciwdziałania im.

 

Wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczka) Nasza strona www korzysta z technologii cookies, czyli z małych plików tekstowych wysyłanych do komputera odwiedzającego. Pliki te nie stanowią żadnego zagrożenia dla komputera i jego danych.

Pliki cookies stosowane na naszej stronie służą do

umożliwienia korzystania użytkownikowi z e-sklepu (Pliki te są usuwane po zakończeniu zakupów lub wylogowaniu się ze sklepu),

przechowania informacji o zgodzie na ich przechowywanie,

do zbierania statystyk odwiedzin witryny za pomocą usługi Google Analytics (więcej informacji oraz narzędzie do blokowania Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl)

 

W celu ciągłej poprawy świadczonych przez nas usług oraz poprawy wygody korzystania z witryny korzystamy z z usługi Google Analytics - dostarcza ona informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zablokować pliki cookies. Informujemy, że po ich blokadzie niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać oraz, że niektóre usługi mogą nie być dostępne.

 

Blokowanie plików cookies w Twojej przeglądarce

W celu konfiguracji ustawień blokowania ciasteczek prosimy zapoznać się z instrukcją użytkowania wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki.

Zmiany W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w powyższej treści.